Інститут розвитку емоційного інтелекту

Інститут розвитку емоційного інтелекту було засновано у 2021 році у Києві, Україна.

Метою діяльності є розробка, впровадження, популяризація концепції емоційного інтелекту (EQ) з адаптацією під нині домінуючий формат суспільної свідомості - кліпове мислення.

Інститут об‘єднав десятки вчених однодумців з усіх суспільствознавчих галузей - психологів, соціологів, філософів та практикуючих психологів і психотерапевтів, предметом пізнавальної та професійної діяльності яких є емоційне життя особистості.

Інститут розвитку <span>емоційного інтелекту</span>

На досягнення поставленої мети
Інститут виконує наступні задачі:

EQ.App

Методологічна

Формування інноваційноі методологічної бази, яка дозволяє швидко, легко і просто формувати навичку управління EQ.
EQ.App

Інноваційна

Розробка технолгічних рішень для інформаційного інструментарію масштабування проекту (EdTech)
EQ.App

Дослідницька

Вичення історіографії та найновіших наукових та інших світоглядних теоретичних та емпіричних практик та їх ефективної інсталяції в авторську методологію.
EQ.App

Навчальна

Формування інноваційноі методологічної бази, яка дозволяє швидко, легко і просто формувати навичку управління EQ. Проведення підвищення кваліфікації психологів та коучів за спеціалізацією EQ mentor.
EQ.App

Просвітницька

Популяризація потреби розвитку емоційного інтклекту серед широких верств населення.
EQ.App

Освітня

Запровадження овітнього напрямку EQ нарівні з IQ у систему дошкільної, шкільної і вищої освіти.

ІННОВАЦІЙНІСТЬ

Сучасна інформаційна епоха та продиктоване нею кліпове мислення сформували соціальний запит на розробку та використання модерних каналів передачі знань.Тому ключовим фокусом діяльності інституту є технолонізація та диджиталізаціія освітнього EQ-інструментарію (EdTech).
Серед актуальних проектів цієї царини є розробка додатків та веб-платформ з розвитку EQ для різних цільових груп:
ІННОВАЦІЙНІСТЬ
EQ.app універсальний, призначений для користувачів 18-55 років з середньопрофесійною та вищою освітою. Статус: 2 роки на ринку, 150000+ користувачів, 10 000 відвідувачів щодня, світовий патент, відзнаки наукової, грантової та Web-спільноти
ІННОВАЦІЙНІСТЬ
EQ.woman - додаток для жінок з акцентом на гендерно-актуалізовані запити. Статус: підготовлена науково-теоретична частина, розробляється практика
ІННОВАЦІЙНІСТЬ
Open EI - платформа для збору та обміну найкращими практиками розвитку EQ серед наукової та практикуючої професійної психологічної спільноти та надання ними безпосередньої психо-емоційної допомоги за клієнтським запитом
ІННОВАЦІЙНІСТЬ ІННОВАЦІЙНІСТЬ

Наші досягнення

Icon Авторська інноваційна діджиталізована методологія розвитку емоційного інтелекту в форматі кліпового мислення - світовий патент, рецензії Єльского (США) та Нью-Каслівського (Великобританія) університетів
Icon Перший у світі Додаток з розвитку емоційного інтелекту EQ.app - 150000 користувачів, 2000 вдячних відгуків, оцінка продукту в маркет плейс – 4,7
Icon 250 практичних психологів працюють у програмі EQ mentor
Icon Науково-дослідниціька співпраця з 5-ма європейськми ВУЗами
Icon 3 нових діджитал продуктів в релізі - EQkids, EQ woman, Open AІ
Icon З перших днів війни - безкоштовна версія українською мовою для допомоги співвітчизникам у стресових ситуаціях
Icon Перемога в грантовій акселераційній програмі Європейської інноваційної комісії (EIC) Єврокомісії 2021-2022)
Icon Перемога у грантовій програмі Держдепартаменту США серед проєктів, які мають загальноцивілізаційне значення (2023)
Icon Перемога у грантовій програмі Select USA Investment Summit у Вашингтоні, США (2023)
Icon 12000 клієнтська база менторівської програми інтституту
Icon Експертна партнерська спрівпраця з 7-ма професійними спілками та асоціаціями
Icon Першість в Українському конкурсі стартапів та участь у Всесвітньому Веб-саміті в Лісабоні (2021 та 2022) у ролі національного амбасадора
Icon Участь у Європейському форумі психічного здоров'я та інвестицій в Амстердамі, організованому Rubio VC (2022)
Icon Грантова участь в OMR Festival 2023 у Гамбурзі
Icon Корпоративна співпраця з компаніями-членами технопарку Sophia Antipolis 2022-2023 (Фраеція)

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Емоційне життя є об‘єктом дослідження впродовж усієї писемної історії людства та активно триває і досі. З розвитком нейронаук EQ отримав новий поштовх в зв‘язку зі з‘явоі біохімічної доказової бази. Це породило багато наукових парадигм, а в них шкіл, напрямків, методологій управління емоціями та почуттями.

Так, на цій науковій базі у 2020 році Інститутом була розроблена, апробована та впроваджена у практичну психологічну практику авторську методологію розвитку EQ. Вона пройшла експертизу та отримала згоду на партнерську співпрацю з Киівчьким унівкрситктом імені Тараса Шевченка (Україна), Єльським університетом (США), університетом Нью-Касла (Великобританія) та іншими провідними ВУЗами Європи та США.

В сучасному науковому дискурсі Інститут сформував та успішно розвиває свою нішу - еклектичний напрямок, який вивчає та ефективно поєднує найдієвіші практики розвитку емоційного інтелекту від історичної класики до наймодерновіших результатів роботи психо-емоційних лабораторій провідних ВУЗів світу.

Методологія лягла в основу створення EQ.app, EQkids, EQwoman.

МЕТОДОЛОГІЯ І МЕТОДИКИ

Кліпове мислення як домінуючий вид суспільної свідомості почало формуватись наприкінці 20-го сторіччя як похідний чинник інформаційної революції, стартовою домінантою якої став винахід Інтернету. Людство отримало моментальний доступ до незбагненно величезних об»ємів інформації. Це сформувало потребу її споживання, що призвело до освоєння людиною нового навику - кліпового мислення.

Академічна наука і її методологічний багаж все ще залишається класичним громіздким текстуальним форматом, освоєння якого потребує дуже тривалого часу, дефіцит якого гостро відчувється усіма.

МЕТОДОЛОГІЯ І МЕТОДИКИ МЕТОДОЛОГІЯ І МЕТОДИКИ МЕТОДОЛОГІЯ І МЕТОДИКИ
МЕТОДОЛОГІЯ І МЕТОДИКИ МЕТОДОЛОГІЯ І МЕТОДИКИ МЕТОДОЛОГІЯ І МЕТОДИКИ

В царині освоєння навику розвитку емоційного інтелекту ця проблематика є особливо актуальною. Резолюція Всесвітнього економічного Форуму у Давосі та Всесвітня організація охорони здоров»я в 2018 році назвали EQ одним з ключових навиків гуманітарного розвитку людства на найближчі 10 років.

Відтоді його освоєння стало доступним лише політичними, економічними та військовими елітами, які зробили тест EQ вхідним квитком при прийомі на роботу до транснаціональних корпорацій, у загони спецназівців провідних армій світу і вхідним квитком до владного істеблішменту, а одноіменні тренінги стали базовими у корпоративному навчанні. Їх корисність доведена авторитетними дослідницькими компаніями, які постійно фіксують ріст продуктивності праці персоналу на 25-33% після відповідного навчання.

Емоційне життя є об‘єктом дослідження впродовж усієї писемної історії людства та активно триває і досі. З розвитком нейронаук EQ отримав новий поштовх в зв‘язку зі з‘явоі біохімічної доказової бази. Це породило багато наукових парадигм, а в них шкіл, напрямків, методологій управління емоціями та почуттями.

Інтегрованість в системи психологічної допомоги/освіти/практичної психології

Освітянська та просвітницькі тематики діяльності Інституту пов‘язані з партнерською співпрацею по впровадженню технологій EQ в консультаційну та терапевтичну практику з:

професійним середовищем практикуючих психологів; статус - підписані договори про співпрацю та відбувається взаємодія з 12-ма терапевтичними спілками

державною інституалізованюю системою шкільних психологів, яка нараховує 20 000 спеціалістів; статус - ведеться апробація інтсталяції методики EQ в методологічну роботу зі школярами та їхніми батьками на базі Науково-методичного центру Практичної психології та соціальної роботи Міністерства освіти та Академією педнаук України

кафедрами психології університетів для включення тематики EQ в навчальні плани системи вищої освіти; статус - підписаний Меморандум, ведуться переговори з десятком європейських університетів та США

Інтегрованість в системи психологічної допомоги/освіти/практичної психології
Інтегрованість в системи психологічної допомоги/освіти/практичної психології

EQ MENTOR

EQ MENTOR EQ MENTOR EQ MENTOR EQ MENTOR
Stars Тільки перевірені ментори

Навчальний процес передбачає очне та он-лайн навчання, розділене на три модулі за рівнем складності. За результати слухачі отримують сертифікат ЕQ ментора з присвоєнням кваліфікації «Фаxівець-ментор з психо-емрційної допомоги»

EQ MENTOR
Інститут розробив і запровадив навчальну програму для психологів, психотерапевтів і коучів, яка доповнює їхню професійну кваліфікацію ще однією методологією - фахівець з психо-емоційної допомоги.
Науковим методологічним базисом програми є авторська захищена світовим патентом методика розвитку емоційного інтелекту в форматі кліпового мислення, яка має аналітично-синтезований підхід і включає:
01 історіографію вивчення питання емоційного життя особистості
02 результати дослідницях здобутків усіх сучасних шкіл емоційного інтелекту на чолі з основоположниками концепції EQ : Пітер Саловей, Бар-Он, Девід Голлмен, Говард Гарднер, Пол Екман, Джон Маєр
03 найкращі практики дослідницьких лабораторій та практикуючих психологів партнерських професійних спілок Інституту, які загалом налічують понад 5000 учасників

Є ЗАПИТАННЯ?

Заповніть форму, ми зв’яжемося з Вами.